W ramach toczącego się postępowania sądowego  o zniesławienie, sędzina Judith Gibson z sądu rejonowego w Nowej Południowej Walii (Australia), zezwoliła na zastosowanie walut cyfrowych w charakterze zabezpieczenia sądowego.

Zdaniem sędziny Judith Gibson waluty cyfrowe mogą służyć jako forma zabezpieczenia w prowadzonym przez nią postępowaniu sądowym

Judith Gibson uzasadniała swoje orzeczenie dotyczące walut cyfrowych przytaczając powszechnie znany fakt, że są one znaną formą inwestycji. Podkreśliła również, że jest w pełni świadoma faktu, że podlegają one dużym wahaniom związanym z ich wyceną.

Jak wspomnieliśmy wcześniej prowadzone postępowanie sądowe dotyczy zniesławienia. Jednak dla nas najistotniejszy jest nie ten wątek, tylko kwestia aspektu zabezpieczenia. Australijski sąd orzekł, że strona oskarżająca jest zobligowana do wpłacenia na rachunek bankowy kwoty około 13 000 dolarów (USD). Wspomniane konto bankowe chronione jest przez tamtejsze władze. W sytuacji, gdy oskarżyciel zdecyduje się na  wycofanie z procesu, przelane fundusze zostaną wykorzystane w charakterze opłaty na pokrycie części kosztów prawnych związanych z procesem.

Decyzja podjęta przez australijski sądu jest standardowa w takich przypadkach. Jednak rewolucyjne w tym tym wszystkim jest jednak to, że osoba oskarżająca nie musi wykonać wpłaty na sądowy rachunek bankowy waluty fiat.  Sędzina Judith Gibson pozwoliła bowiem powodowi na wykorzystanie konta umiejscowionego na giełdzie walut cyfrowych.

Monitorowanie konta giełdowego powoda

Czy wspomniane wcześniej wahania związane z wyceną walut cyfrowych nie będą stanowiły przeszkody w prowadzonym postępowaniu? Już wyjaśniamy: uwzględniając wszelkie obawy związane z niestabilnością kursu kryptowalut, które zostały wyartykułowane przez członków zespołu prawnego reprezentujących pozwanego, powód zobligował się do dostarczania co miesiąc raportów dotyczących stanu zgromadzonych środków na jego koncie. Wszystkie dane mają być wyrażanego w walutach cyfrowych.

Sędzina Judith Gibson zażądał również od powoda informowania adwokatów strony pozwanej, w sytuacji gdy wartość konta w monetach cyfrowych zacznie drastycznie tracić na wartości. Sędzie podkreśliła, że zdaje sobie sprawę a faktu jak istotne jest aby pozwany był zawiadamiany każdorazowo, gdy wartośc zgromadzonych walut cyfrowych ulegnie zmianie.

Cointelegraph podjął próby kontaktowania się z australijskim sądem w celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z tym innowacyjnym podejściem do sprawy zabezpieczenia. Niestety nie udzielono portalowi żadnych odpowiedzi. Nie zmienia to jednak faktu, że dziennikarz Benjamin Pirus zadeklarował, że nie zamierza poprzestawać na tym i w dalszym ciągu będzie dążył do uzyskania odpowiedzi ze strony sądu na nurtujące go pytania.

Wydarzenia mające obecnie miejsce w australijskim sądzie kolejny raz pokazują, że waluty cyfrowe znajdują się w szeroko pojętym procesie adaptacji.