W styczniu bieżącego roku (2019) zmieniła się klasyfikacja podatkowa przychodów uzyskanych z obrotu kryptowalutami. Od początku roku uznawane są jako przychody z kapitałów pieniężnych. Przedstawiamy w jaki sposób dokonać rozliczenia faktur w kryptowalutach.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje zapis, który mówi, że przychody z działalności gospodarczej obejmują także kwoty należne, które nie miałyby być otrzymane. Przychód ulega obniżeniu o równowartość zwróconych towarów, przyznanych bonifikat i skont. Ponadto, czynni płatnicy VAT, do przychodu muszą zaliczyć kwotę sprzedaży brutto pomniejszoną o należny podatek VAT. W praktyce oznacza to, że przychód u sprzedawcy powstaje w chwili wystawienia faktury, a nie kiedy kontrahent ją ureguluje.

Sprzedawca oraz kupujący posiadają dobrowolność w ustalaniu formy płatności danego zlecenia, która może stanowić główny warunek przeprowadzenia transakcji. O ile formy płatności w postaci gotówkowej lub przelewem nie budzą większych wątpliwości, o tyle problem pojawia się, kiedy faktura ma być rozliczona w kryptowalutach.

Jak rozliczyć fakturę w kryptowalutach?

Sprzedawca może dobrowolnie wybrać metodę płatności za wystawione przez siebie faktury. Przedsiębiorca może wystawić faktury, które mają być uregulowane przy pomocy gotówki, obcej waluty, przelewu itp. Do obowiązku sprzedającego wobec kupującego nie należy zapewnienie kupującemu wybranej przez niego płatności. W rzeczywistości może to znacznie zawężać krąg klientów, do osób, którym dana forma płatności nie ma większego znaczenia. Warto jednak pamiętać, że każdy sprzedający posiada możliwość zażądania zapłaty za fakturę w postaci kryptowaluty.

Obowiązek podatkowy

Ordynacja podatkowa przewiduje wyrażanie przychodów w walucie polskiej. Stąd też w gestii przedsiębiorcy, który honoruje rozliczenie w walucie wirtualnej, znajduje się:

  • wykazanie wartości wykonanej usługi lub sprzedaży w przeliczeniu na walutę polską
  • przedstawienie w jakiej kryptowalucie, na fakturze, ma miejsce płatność
  • dokonać przeliczenia wartości sprzedaży na konkretną kryptowalutę
  • wskazać numer portfela, na który powinna być dokonana płatność

Rzetelne przedstawienie danych pozwoli uniknąć podwójnego opodatkowania, ponieważ przedsiębiorca wykaże wpływ kryptowaluty na swój portfel z tytułem wykonywanej działalności gospodarczej. Kurs kryptowalut często ulega zmianie, dlatego też w celach podatkowych do uznania wartości zaliczana będzie ta określona na fakturze. Sprawa może się skomplikować, kiedy dojdzie do wymiany kryptowaluty na walutę fiat.

Pracownicy Krajowej Informacji Skarbowej wskazują, że sprzedaż danej kryptowaluty powinna być rozliczana jako źródło kapitałów pieniężnych na formularzu PIT-38. Do uniknięcia podwójnego opodatkowania konieczne jest uwzględnienie wartości faktury przychodowej, od której był już rozliczony podatek dochodowy w ramach prowadzonej działalności.

Jak wygląda obowiązek podatkowy w VAT

Uznanie na fakturze formy płatności w kryptowalutach nie zwalnia z obowiązku rozliczenia VAT. Czynny podatnik VAT musi rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług nawet w tej sytuacji. Podstawą do opodatkowania jest wartość netto faktury.