Od roku 2018 kantory oraz giełdy kryptowalutowe posiadać muszą oraz także stosować wszelkie procedury przeciwdziałania prania pieniędzy oraz także finansowaniu terroryzmu. W praktyce już większość giełd je stosuje.

Co zawierać powinna procedura AML, które są zgodne z ustawą?

W ustawie określonych jest dokładnie dziewięć elementów podsfawowiycy, które każda procedura powinna zawierać. Są to:

– opis działań podejmowanych aby ograniczyć ryzyko AML/CFT

– zasady rozpoznawania oceny oraz także ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

– zasady stosowania wszelkich środków finansowego bezpieczeństwa

– zasady przechowywania informacji oraz dokumentów związanych Z AML/CFT

– Zasady wykonywania wszelkich obowiązków względem samego Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

– zasady szkolenia pracowników dokładnie z zakresu AML/CFT

– zasady zgłaszania naruszeń przez pracowników w tym także naruszeń możliwych.

– zasady wewnętrznej kontroli w zakresie AML/CFT

Tak już gdy procedura zostanie opracowana zatwierdzona musi zostać przez kierowniczą kadrę. Jednak nie mniej zawarcie w procedurze wszelkich elementów powyższych nie czyni z niej idealnej procedury. Wiele osób jest zwolennikami trzy, że warto rozbudować samą procedurę.

Co jeszcze zawierać powinna procedura ta?

Przygotując jak i także wdrażając same procedury rozszerzane są one o elementy dodatkowe, które mimo, że ustawa na nie wprost nie wskazuje, to powinny być częścią integralną dobrej procedury. Robimy tak ze względu na to, że dokumenty, które wielokrotnie przygotowujemy, były poddawane szczegółowej kontroli GGIF czy też KNF i zawsze w zasadzie organy te nasze podejście aprobowały.

W procedurach w związku z tym rekomendujemy:

– określenie samego zakresu odpowiedzialności poszczególnych działów czy też pracowników

– określenie kryteriów oceny ryzyka jak i także analizy AML/CFT

– wskazanie sytuacji, w której wszelkie sdodki finansowego bezpieczeństwa są stosowane w uproszczony sposób

– wskazanie sposobu stosowania wszelkich wymogów, które wynikają z rozporządzenia unijnego, które dotyczy informacji, które towarzyszą pieniężnym transferom.

Jakie konkretnie obowiązki AML posiada giełda kryptowalut?

Samo w zasadzie posiadanie dokumentów takich jak sama procedura AML to jeszcze nie wszystko i w zasadzie nie wystarczy nam do stosowania prawidłowego przepisów. Przede wszystkim procedurę tą należy po prostu stosować. W skrócie obowiązki najważniejsze AML/CFT to:

– identyfikacja jak i także weryfikacja klientów, pełnomocników ich oraz także rzeczywistych beneficjentów

– prowadzenie oceny oraz także analizy ryzyka prania pieniędzy czy też finansowania terroryzmu

– monitorowanie transakcji, aby wykryć wszelkie podejrzane transakcję czy też transakcję nadprogowe.

– zgłaszanie wszelkich transakcji do GIFF oraz także wykonywanie poleceń GIFF

– szkolenien regularne pracowników orsz także innych osób, które są odpowiedzialne za samą realizację AML/CFT. Oczywiście mowa o szkoleniach adekwatnych do zakresu ich obowiązków

– dokumentowanie działań podejmowanych

Podsumowanie

Jeśli chodzi o wdrożenie AML to jednym z największych wyzywań, które stoją nie tylko przed samymi kryptowalutowynmi firmami, ale także większością podmiotów finansowego sektora (onowiazkd ten dotyczy także małych płatniczych instytutcji). Opracowana prawidłowo procedura AML/CFT ułatwia nie tylko samo przygotowanie wdrożenia, ale także jest wręcz niezbędne do stosowania właściwego przepisów.

Także warto pamiętać, że brak samych procedur AML/CFT jest w swietnie ustawy jednym z naruszeń poważniejszych jeśli chodzi o przepisy oraz także GIFF  może instytucje karą niemałą. Kara może nawet wynosić 1 000 000 euro. Wysokość kary bezpośrednio zależy między innymi od finansowych możliwości konkretnej firmy oraz także skali działalności oraz konsekwencji jeśli chodzi o brak skali działalnosci orsz konsekwencji braki procedury AML/CFT. Te w przypadku kryptowalutowego sektora są naprawdę spore.